Trang chủ Giải trí Quỳnh Anh: ‘Tôi không dám ăn tiêu dù là Siêu mẫu châu Á’